הנחיות למציג

שירותי מציגים  1800-555200הקליקו כאן וקבלו טיפים והמלצות להצלחה ביריד 


נוהלי קליטה, כניסה והתארגנות

התארגנות מציגים באולם התערוכה במרכז הירידים נקבעה ליום ג' – 23/7/24. קליטת מציגים תחל מהשעה 15:00. הכניסה לאולם התערוכה (ביתן 10), תתאפשר דרך שער מנהלה מס' 1 ושער ספקים מס' 4 של גני התערוכה, (רחוב אייזיק רמבה הכניסה משדרות רוקח).


לצורך פריקה וטעינה מכלי הרכב יש להגיע עם הרכב לשערי התפעול של ביתן 10, הממוקמים משני צדדיו (המערבי והצפוני) של הביתן.


מציגים עם ציוד קל יוכלו להיכנס דרך כניסת המבקרים בחזית ביתן 10.
בגמר הפריקה יש לפנות את הרכב לחניון (חניון 3P, 2P) הסמוכים ולאפשר גישה למציגים אחרים.


מציגים זכאים לחנייה חינם ביום ההתארגנות (לכניסה ויציאה חד פעמית)
(לא תתאפשר התארגנות מציגים ביום התערוכה 24/7/24 לאחר שעה 08:00).

למפה ודרכי הגעה לגני התערוכה תל אביב - הקליקו כאןמפרט מתקני התצוגה ביריד

עמדה עסקית כוללת:
• שלט חזיתי אחיד הנושא את שם החברה
• שקע חשמל (800 ווט 16 אמפר)
• 1 כסאות
• דלפק תצוגה המשמש גם תא לאחסון


מידות לעמדה עסקית:

שטח ריצפה 3 מ"ר  (150 ס"מ אורך. 200 ס"מ עומק)
אורך (דלפק): 96 ס"מ
עומק: 40 ס"מ
גובה: 56 ס"מ
פאנל (קיר): 96 ס"מ
שילוט עליון:  20 ס"מ רוחב. 100 ס"מ אורךביתן בנוי (מודולרי) כולל:

• קיר/ות צד וקיר גב צבועים לבן (ביתן פינתי יהיה פתוח משני הצדדים)
• שלט חזיתי אחיד הנושא את שם החברה (בביתן פינתי יופיע השלט בכל חזית)
• תאורת ספוט לכל מטר רץ חזית
• שקע חשמל (800 ווט 16 אמפר)
• 2 כסאות
• ווי תליה
• דלפק תצוגה המשמש גם כתא אחסון (ביתן פינתי זכאי ל-2 דלפקים)

מציגים החולקים ביתן עם שותף יקבלו: קיר גב, שלט חזיתי, שקע חשמל, 2 מדפים, כיסא, דלפק תצוגה ותאורה.

מידות הביתן:
שטח ריצפה: בהתאם לאורך ולעומק שהוזמנו
גובה הביתן: 246 ס"מ
פאנל (קיר): 96 ס"מ
שילוט עליון: 20 ס"מ גובה. אורך בהתאם לחזית הביתן
דלפק: 96 ס"מ אורך. 40 ס"מ עומק, 56 ס"מ גובה

מציגים החולקים ביתן עם שותף מקבלים: 

קיר גב, שלט חזיתי, שקע חשמל, 2 מדפים, כיסא, דלפק תצוגה ותאורה.


שטח תצוגה (ביתן לא בנוי) כולל:
שטח ריצפה בהתאם לגודל שהוזמן. המציג בשטח זה, מתבקש להקים את תצוגתו על השטח המסומן בלבד (ניתן להזמין ציוד תערוכות)

בבניה עצמית חובה לעמוד בתקני הבטיחות ולהצטייד באישור מהנדס בטיחות


שירותי שמירה, ביטחון וביטוח

יש להשגיח השגחה קפדנית על הציוד ועל הסחורות במהלך יום ההתארגנות, ובכלל.
עם סיום ההתארגנות יש להודיע על כך לחברה המארגנת, או לקצין הביטחון במקום.
חובה לסגור את חזית הביתן עם יריעת פלסטיק או בד ברוחב פתח הביתן לצורך מניעת הכניסה של אנשים לשטח הביתן!


(לא מומלץ להשאיר סחורות בשטחי תצוגה לא בנויים כגון, שולחנות ודלפקים).


ניתן לאחסן אריזות וסחורות במחסן מרכזי. ציוד יקר ניתן לאחסן במשרדי החברה המארגנים במקום.
בתום יום ההתארגנות, יינעל אולם התערוכה וכניסה אליו תיאסר. החברה המארגנת תדאג לשמירה על שטח אולם התערוכה, המחסן והמשרדים בשעות שהיריד סגור לקהל בלבד, אולם בשל אופי האירוע היא לא תהיה אחראית לביטוח או לכיסוי נזקים שייגרמו למציג מכל סוג שהוא.


חובה על המציג לדאוג לביטוח הסחורות והתצוגות שהובאו מטעמו לתערוכה בביטוח כנגד כל הסיכונים, בביטוח צד ג, לרבות חבות מעבידים, לעובדים ואנשים מטעמו, לכל משך היריד, לרבות משך זמן ההובלה, ההתארגנות והפרוק.

נהלי תצוגה, נעילה ופירוק

מבקרי היריד זומנו לביקור ביריד עפ"י שיוכם הארגוני (ועדי עובדים, מנהלי משאבי אנוש, רכש וכדו'), כל קבוצה זומנה לשעות ביקור שונות כדי למנוע מצד אחד עומס ומצד שני להבטיח זרימת מבקרים למשך כל יום התצוגה.

היריד יפתח לקהל ביום ד' 24/7/24, החל משעה 08:00. חובה על המציגים להיות נוכחים בביתן החל משעה 07:30 בבוקר ולסיים את ההתארגנות לא יאוחר מהשעה 08:00

היריד ינעל לקהל ביום שני 24/7/24, בשעה 15:00. יש לאפשר לקהל באולם התערוכה לסיים את הביקור. פירוק התערוכה ופינוי הסחורות והתצוגות יתאפשר רק החל משעה 15:30.

הוצאת הסחורות והתצוגות תיעשה באותה דרך שבה הוכנסו (דרך שער צפון ושער מערב). שער זה יפתח בסמוך לשעת נעילת היריד. לא ניתן לפרק תצוגות ו/או להוציא סחורות לפני שעת סיום בביקור ביריד.

שירותי מציגים בשטח התערוכה

מוקד שירותי מציגים בשטח התערוכה:  054-6432204
משרדי החברה המארגנת: טל': 03-6949555, פקס: 03-6949500.
המוקדים יהיו פעילים בימי התערוכה בלבד.

כתובת היריד: מרכז הירידים, אקספו תל אביב, שד' רוקח תל אביב 101, ביתן 10
טלפון מרכז הירידים: 03-6404444


גמר תשלום

מציגים אשר טרם הסדירו את תשלום ייתרת דמי ההשתתפות ליריד, מתבקשים לעשות זאת לאלתר, באמצעות טופס התשלום באמצעות כרטיס אשראי המצורף לדף הנחיות זה.
לא תתאפשר כניסת מציגים לשטח התערוכה ופעילות היריד, גם לא לצורכי התארגנות, ללא פירעון מלא של דמי ההשתתפות. (לצערנו, אין אפשרות לביצוע תשלומים בשטח התערוכה. תשלומים יתקבלו במשרדי החברה ברחוב הנחושת 3/B תל אביב

לתשלום בכרטיס אשראי ניתן להוריד כאן טופס ולשגר במייל Office@icx.co.il או לפקס 03-6949500  
 

לוח זמנים ומועדים

• התארגנות מציגים ביריד: יום ג - 23/7/24 בשעות: 14:00-21:00
• שעות פעילות לביקור הקהל: יום ד' - 24/7/24 בשעות: 08:30-15:00
• נעילת יריד הוuעדים ופירוק התצוגות: יום ב' - 24/7/24 בשעות: 16:00-20:00

רשימת מבקרים ומשתתפי הכנסים המקצועיים

כל מציג ביריד זכאי לקבל בתום היריד את רשימת המבקרים כפי שנקלטו במהלך הרישום המוקדם לתערוכה ולכנסים וכן בדלפק מודיעין של היריד.


רשימות המבקרים יונפקו בקובץ EXCEL (הרשימות אינם כוללות כתובות מייל) וישלחו למציגים במייל. הקובץ יישלח למציגים עם סיום הקלדת הנתונים ומחשובם תוך שבוע עד 10 ימים מסיום התערוכה.
אנו משוכנעים כי רשימות אלו יסייעו לכם להצלחה בהמשך מכירות והפעילות בנושא:

מאחלים לכם יריד פורה ועסקאות מוצלחות