מרכז הירידים  ☆  גני התערוכה תל אביב      4/07/2018
 
טופס קבלת רשימת הנרשמים והמבקרים בתערוכת התיירות  - 2017
 
לכבוד

 
 
אנו מתכבדים להגיש לכם להלן את קובץ הנרשמים המלא של כנס ותערוכת התיירות לקבוצות, שהופק על ידינו בגני התערוכה תל אביב בתאריך 4/07/2018ובהם נטלתם חלק.
 
אנו מקווים כי האירוע יסייע לכם בפעולות השיווק בקרב וועדי העובדים ומקומות העבודה, ומשוכנעים כי קובץ הנרשמים שנספק ייתן דחיפה נוספת וחשובה לפעילותכם זו.
 
אנו מבקשים להדגיש כי הרשימה כוללת את הנרשמים לכנסים בהרשמה המוקדמת. 
הנתונים בקובץ הם כפי שמנסרו לנו על ידי הנרשמים, ואין לנו אחריות על נכונותם.
 
בד בבד, ברצוננו לשוב ולציין כי קובץ נתונים זה הוא רכושה הבלעדי של חברת ICX - המרכז הבינלאומי לכנסים בע"מ, וכי חברת  ICX - מעניקה לכם מתוקף השתתפותכם בתערוכה הנ"ל זכות שימוש אישי בקובץ ובנתונים הנכללים בו. על מנת לאפשר לנו לשלוח לכם את הקובץ, הנכם מתבקשים לאשר את תנאי השימוש,
 
אנו מודים לכם על שתוף הפעולה ומאחלים לכם קשר עסקי מוצלח
 
סיגל בן צבי, מנהלת האירוע
 
 
   
להורדת הקובץ הקלקו כאן
תנאי קבלה ושימוש בקובץ המבקרים
 
המשתמש מתחייב בזאת כלפי חברת  ICX בע"מ מפיקת כנס ותערוכת תיירות לקנייני נופש וועדי עובדים, ובעלת זכויות היוצרים, שלא להעביר את הקובץ ו/או את הנתונים הנכללים בו לאף גורם אחר זולתו.

למשתמש ידוע לו כי זכות השימוש בקובץ המבקרים הוענקה לו לשימוש עסקי מתוקף השתתפותו בתערוכת התיירות – יולי 2018.

המשתמש מודע לכך כי עלות הקובץ למי שלא הציג בתערוכה הנ"ל היא 4,500 ש"ח בתוספת מע"מ.

 
המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו ומוסכם עליו כי על מנת להגן על זכויות היוצרים של ICX מפיקי התערוכה, הוכנסו לקובץ נתונים סמויים לצורך ביקורת על השימוש שנעשה על ידי המשתמשים בקובץ, וכי נתונים אלו עשויים להוות ראיה להפרת התחייבויות המשתמש כלפי חברת  ICX בע"מ ולפגיעה בזכויות היוצרים שלה.
   
המשתמש מאשר כי הוא זכאי לקבל את הרשימה מתוקף השתתפותי בתערוכת התיירות הנ"ל והוא מתחייב להיות אחראי באופן אישי למילוי התחייבויותיו הנ"ל.

בשל אבטחת מידע - הגישה לקבצים תינעל תוך 10 ימים.
 
 
נשמח לשמוע את דעתכם בטלפון 1800-555200   או במייל: Office@icx.co.il 
 
 

 


 

הפקה, יזום וביצוע: המרכז הבינלאומי לכנסים 
הנחושת 3, ת"א, טל:03-6949555, פקס:03-6949500  www.icx.co.il